hlavička
menu

Zákony související s palnými zbraněmi

Pravidla
Pravidla pistolové sportovní střelby, platná od 1.1.2018
Zákon č. 119/2002 Sb.,
Zákon o střelných zbraních a střelivu ze dne 1.2.2009
Obsah novely zák.119/2002Sb.
Výčet nejdůležitějších změn v zákoně 119/2002 Sb. ze dne 25.9.2013
Obsah novely zák.119/2002Sb.
Výčet nejdůležitějších změn v zákoně 119/2002 Sb.
Testové otázky
Testové otázky upravené na základě novelizovaného zákona 119/2002 Sb.
Odpovědi na test. otázky
Tabulka správných odpovědí
Nařízení vlády č. 338/2002 Sb.,
Nařízení o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní
Nařízení vlády č. 347/2003 Sb.,
Nařízení, které mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 369/2002 Sb.,
Vyhláška stanovující postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 494/2002 Sb.,
Vyhláška ruší vyhlášku č. 51/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 370/2002 Sb.,
Vyhláškao dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 493/2002 Sb.,
Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb.,
Vyhláška stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb.,
Vyhláška o provedení některých ustanoveních zákona o zbraních
pata

Aktualizováno 19. 11. 2022

AVZO Přerov p.s.
Všechna práva vyhrazena